Tumblelog by Soup.io
 • thecatalogapp
 • noticeable
 • maann0902
 • netgains
 • isik5
 • ruskikineskop
 • unjustified
 • justified
 • zebrastojacanatylnychnogachwlesie
 • Cattleya
 • ac
 • stockholmsyndrome
 • finka
 • spis-rzeczy-ulubionych
 • wnetrza-design
 • promocjawsieci
 • challder
 • jimungimm
 • purpleswag
 • soul-mate
 • daylight
 • DontKillMe
 • niechszamanspiewa
 • Sheep
 • kaaro
 • greens
 • iloftdesign
 • fakestory
 • Kashydlynol
 • olvide
 • peper
 • guyver
 • smallfurryanimalsgatheredtogether
 • mishasta
 • Ananti
 • praguegolem
 • Utopic
 • gemma
 • pantaloniara
 • messedupmind
 • idontcareiloveit
 • choppedheidi
 • serpentbeguiledme
 • heartofweed
 • brzydki-kot
 • apatia
 • dudirzanka
 • ev3
 • colector
 • yantramstudio
 • malinowykisiel
 • razemosobno
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2017

Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viajustjustjust justjustjust
5458 7a5d 500
Reposted fromsilence89 silence89 viaeternaljourney eternaljourney
7576 e24a 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaeternaljourney eternaljourney

December 05 2017

2860 33d7 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viaillustrious illustrious

December 04 2017

Reposted fromantichris antichris viadarthsadic darthsadic
3182 6349
Reposted fromnfading nfading viacomiendolirica comiendolirica
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell viaifyouleave ifyouleave
5747 7913
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant via2708 2708
Reposted fromFlau Flau viatutus tutus
9754 34f3
Reposted fromsosna sosna viawujcioBat wujcioBat
0160 177a 500
Reposted fromantichris antichris viawujcioBat wujcioBat
3493 60c8
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viajutynda jutynda
I choć nie mam Cię na co dzień,
codziennie mam Cię w głowie.
Nie każda dziewczyna marzy o księciu z bajki, niektórym wystarczy żaba z charakterem.
Reposted frommefir mefir viaWilalena Wilalena
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
Reposted fromffinak ffinak viaWilalena Wilalena
3427 6ba6
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viaWilalena Wilalena

December 03 2017

co druga moja myśl wyrywa się do Ciebie.
— gdyby nie obowiązki poleciałyby wszystkie.
Reposted fromoutcat outcat viaprzerwanarumianek przerwanarumianek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl