Tumblelog by Soup.io
 • thecatalogapp
 • noticeable
 • maann0902
 • netgains
 • isik5
 • ruskikineskop
 • unjustified
 • justified
 • zebrastojacanatylnychnogachwlesie
 • Cattleya
 • ac
 • stockholmsyndrome
 • finka
 • spis-rzeczy-ulubionych
 • wnetrza-design
 • promocjawsieci
 • challder
 • jimungimm
 • purpleswag
 • soul-mate
 • daylight
 • DontKillMe
 • niechszamanspiewa
 • Sheep
 • kaaro
 • greens
 • iloftdesign
 • fakestory
 • Kashydlynol
 • olvide
 • peper
 • guyver
 • smallfurryanimalsgatheredtogether
 • mishasta
 • Ananti
 • praguegolem
 • Utopic
 • gemma
 • pantaloniara
 • messedupmind
 • idontcareiloveit
 • choppedheidi
 • serpentbeguiledme
 • heartofweed
 • brzydki-kot
 • apatia
 • dudirzanka
 • ev3
 • colector
 • yantramstudio
 • malinowykisiel
 • razemosobno
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

8239 2942 500
ranisz
Reposted frommysoul mysoul viatoniewszystko toniewszystko
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viatoniewszystko toniewszystko
Sposób jest prosty: nie chcesz czekać na wiadomość- nie odpisuj. Teraz masz przewagę, nie trać jej. Jeśli czujesz, że ktoś się od Ciebie oddala, nie goń go, bo zacznie uciekać. Raczej ty sama zniknij. Zrobisz o wiele większe wrażenie, bardziej zaintrygujesz, niż organizując ciągłą nagonkę, której faceci bardzo nie lubią. - Małgorzata Gutowska- Adamczyk
Generalna zasada jest jedna: na mężczyznę czekać nie wolno.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromKACHA KACHA viaszydera szydera
2504 c30b
Reposted fromamatore amatore viaaura-lunaris aura-lunaris

August 17 2017

Jeśli ktoś naprawdę kocha, nie musisz robić wszystkiego, by nie chciał odejść. On po prostu nie odejdzie.
2881 d6b7
Reposted fromsoSad soSad viaeternaljourney eternaljourney
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viaeternaljourney eternaljourney
Empatia u niektórych kończy się na "ja też"
3265 e097
4804 2933 500
0962 637b 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viasatyra satyra
3266 f7ad 500
Reposted frommart6na mart6na viacinnamomum cinnamomum
5246 d340 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakarolsss karolsss
6097 40e0 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl